LoginEat4health check

Eat4health staat ook voor preventie: “voorkomen is beter dan genezen”, hoe langer een klacht al bestaat des te langer het vaak duurt om de klacht te verhelpen.

Daarom is Eat4health een voorstander van gedegen onderzoek en niet alleen bij mensen die met specifieke klachten komen, maar ook voor mensen die preventief bepaalde onderzoeken willen laten doen.

Eat4health werkt nauw samen met RP Vitamino Analytic, een bedrijf dat een grote diversiteit aan onderzoeken heeft, zoals verschillende fecesanalyses en voedingsintolerantie screenings. De onderzoeken moeten wel altijd door een diëtist/therapeut of arts worden aangevraagd en worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden soms onderzoeken, u kunt dit nagaan in uw eigen polisvoorwaarden. De testen worden geleverd door Eat4health en kunnen veelal thuis worden uitgevoerd en daarna doorgestuurd met de bijgesloten envelop naar RP Vitamino. In sommige gevallen moet men bloed laten prikken bij een regulier laboratorium.
Hieronder volgen een paar voorbeelden van onderzoeken:

1) de SKB test ofwel de sedimentatie-kombi-bloedtest waarbij de volgende verstoringen kunnen worden aangetoond in een vroeg stadium :

• (Een toename in) de aanwezige hoeveelheid toxinen/ontstekingen
• Verstoringen van enzymatische processen
• Endocriene verstoringen
• Leverbelasting
• Nierbelasting
• Mycotische en/of dysbiotische belasting van de darmen
• Adrenale stress
• Verschuivingen in de pH-waarde
• De kwaliteit van het zuurstoftransport
• De kwaliteit van de fibrinolyse
• Mogelijke maligne procesvorming
• Mogelijke cystevorming
• Gereduceerde opname van koper, mangaan, zink, ijzer, kobalt, selenium, nikkel, chroom, jodium.

Deze test wordt tijdens het consult uitgevoerd en kan daarna direct worden verzonden via de post. Binnen enkele dagen krijgt Eat4health de uitkomst van de test en wordt tijdens een nieuw consult de test doorgesproken. De SKB test is ook als preventieve test een uitkomst, zodat eventuele lichte verstoringen die nog niet tot klachten leiden aan het licht komen.

Kosten voor deze test zijn € 59,90 plus € 10,00 verwerkingskosten.

2) basisscreening darm, vooral aan te bevelen voor een screening van een cliënt met chronische en vage klachten. De hoeveelheid en de kwaliteit van de darmmicrobiotica/-flora, de slijmvliesimmuniteit, ontstekingen en de aanwezigheid van voedselallergie worden onderzocht.
U kunt het onderzoek via Eat4health aanvragen, neemt het mee naar huis, volgt de instructies op die bij het geleverde onderzoek aanwezig zijn en stuurt vervolgens de envelop met inhoud op. Binnen twee / drie weken krijgt uw dietist/therapeut de uitslag door van RP Vitamino en wordt terugverwacht bij Eat4health voor de bespreking van het onderzoek.
Soms is het noodzakelijk om nog andere onderzoeken uit te voeren door de uitslag van de voorgaande onderzoek, dit wordt natuurlijk altijd in overleg met de client gedaan.
Kosten voor deze test zijn € 199,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 119,- plus € 10,- verwerkingskosten.

3) Preventieve gezondheidsscreening darm, voor cliënten die preventief willen zien hoe de kwaliteit van hun maag-darmsysteem is en ook de kwaliteit van de verteringsprocessen. Het aanvragen en verwerken van het onderzoek wordt zoals hierboven beschreven uitgevoerd.

Kosten voor deze test zijn € 219,- plus € 10,- verwerkingskosten.

4) Multi-elementenanalyse van het haar: deze maakt het mogelijk om over een langere periode (3 maanden) disbalansen en tekorten aan mineralen en sporenelementen op te sporen, evenals belastingen met zware metalen. Hierbij kunnen ook zeer lage concentraties worden gemeten. De haar-mineraalanalyse wordt ook gebruikt voor preventieve diagnostiek, de verklaring van reeds langer bestaande vage klachten, het beoordelen van een lopende behandeling op resultaat en effectiviteit en het bepalen van het verder te volgen therapeutische proces. De mineraalanalyse van haar is een betrouwbare en nauwkeurige diagnostische meting. Daar waar de analyse van bloed en urine vooral informatie geeft omtrent de diagnose van de acute toestand, geeft haarmineraalanalyse informatie over een langere periode voorafgaand aan  het onderzoek. De analyse van haar wint als diagnostisch instrument steeds meer terrein.
Kosten voor deze test zijn € 130,- plus € 10,- verwerkingskosten.

5) Preventief onderzoek Colon-Rectaal onderzoek:Dit programma bestaat uit een combinatie van onderzoeken die preventief toegepast kunnen worden bij mensen die tot de risicogroep voor colorectaalkanker behoren of bij mensen waarbij een vermoeden bestaat dat ze een colorectale tumor hebben. Bij afwijkende waarden is een colonoscopie aan te bevelen.

6) Bloedsuikertest, cholesteroltest en bloeddrukmeting valt onder pakket Eat4health 1 en deze kost 15 euro( tijdsduur 15 min.). Tijdens deze test krijgt u indien nodig ook natuurlijk wat voedings en lifestyle-adviezen.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Eat4health.